ovadi

ovadia

obad

ovad

owad

avadi

olad

 

 

frissítve 2009-07-09

 

Tisztelt Látogató!

 

Az alábbi lista nem tudományos munka, hanem a neten elérhető, OVADI névvel kapcsolatos utalások gyűjteménye.  Amennyiben további információval tud segítségemre lenni a név eredetével, a család származásával kapcsolatban, kérem küldje el a  ovadizs@gmail.com címre.

 

Köszönettel

Ovádi Zsolt

 

 

 

 

 

 

http://alapisalamon.extra.hu/dokumentumok/index.php?page_in=ol

 

http://www.diszmadarmagazin.hu/hun/cikk.php%3Fid%3D759     

 

Sé történelmi ritkaságai között tartható számon két betűből álló helységneve, amely már honfoglalás kori örökség. A patakocskát, csermelyt jelentő, finn-ugor eredetű „séd“ szó illik is a vidékre. A falu pedig azon Sey famíliának adta tovább nevét, akiknek nemzetsége a horkák törzséből gyökeredzik. Kál és Bulcsú leszármazottjaként, s az Ovadi nemes ág hajtásaként. A családnév elsőként egy 1387-es keltezésű oklevélben szerepel. Luxemburgi Zsigmond magyar király pedig Sey Mihálynak 1418-ban, Regensburg várában adományozott címeres nemeslevelet.

 

 

 

Salamon család Országos Levéltárban őrzött Mohácsi csata előtti dokumentumai
(Q 164-es szekció)

 

http://www.vasidigitkonyvtar.hu/vdkweb/vm_tortenetfoldrajz/helysegek.html

 

1326. december 21.
A vasvári káptalan előtt Margit asszony, Kepus Kelemen leánya, s Ovadi Trenhk fiának Péternek felesége, női hozományát végrendeletileg férjére hagyja

1341. december 4.
A vasvári káptalan előtt Owad-i Pál fia Vinchlou és fivérei: Márton és János, valamint Zamur-i Sebeuk fia János eltiltják Harasti-i Thapanus fiait: Miklóst, Jánost és Mártont, Harasti-i Barnabás fia Bálintot birtokaik eladásától és elzálogosításától, Ehellős fia Miklós mestert azok elfoglalásától, míg Thapanus fiai és Bálint a rájuk kirótt perbeli bírságokat meg nem fizetik.

1342. október 13.
A vasvári káptalan tanúsítja, hogy Owad-i Pál fia Vinchlou Szent Mihálykor lefizetett 3 márka és 1 ferto összeget Theteus-i István fia Vinchlou-nak, Kwnch fia Jánosnak és Owad-i Balázs fia Petheu-nek.

 

 

Ovad . (Obad.) Villa Ovad. (1256: Hazai okmt. VII. 61.) Iobagiones castriferrei de Obad. (1263: Árpádk. új okmt. XI. 530.) Owad. (1264: U. o. III. 89., 1444: Dl. 13813; 1450: Szombath. kápt. házi llt. Lad 2. f. 6. n. 15., 1465: Muz. llt.) Iobagiones castri (tercei) de Oad. (1274: Hazai okmt. VII. 152.) Poss. Awad iuxta fluv. Gungus. (1342: Hazai okmt. II. 78.) Ouad. (1360: Dl. 4960; 1435 : Lajtafal. llt. Illésh. Lad. 18. f. 1. n. 1.) Awad. (1431: Békássy cs. llt., 1461: Hazai okmt. IV. 404.) Poss. Owad alias Buzazzygethe. (1456: Kisfaludy cs. llt.) Köznemesi birtok volt. - A Gyöngyös folyó mentén feküdt, úgy látszik: Szombathelytől dk.

 

 

 

 

 

http://www.vasidigitkonyvtar.hu/vdkweb/vm_tortenetfoldrajz/birtokosok.html

 

 

Ovadi cs. Másként: Avadi. - 1461-ben Bárdoson részeket zálogosított el a haraszti Tapánoknak. (1431: Békássy cs. llt., 1444: Dl. 13813; 1451 Muz. llt., 1461: Hazai okmt. IV. 404.)

 

 

 

 


 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sé

 

(németül Scheibing, horvátul Šiba, Šieba) község Vas megyében, a Szombathelyi kistérségben. Kis- és Nagy-Sé falvak egyesítése. Neve a régi magyar séd (= csermely, kis patak) főnévből származik. A mai települést 1404-ben See néven említik. A falu első birtokosa a Sey család volt, mely Káltól és Bulcsútól származtatta magát. 1346-ban Sé Ovad falu részeként szerepel, területén ovadi nemesek osztoztak. 1418-ban Sey Mihály hősiességével Zsigmondtól nemesi címereslevelet szerzett. A családnak Sében kúriája is volt, melyet 1720-ban bontottak le. A Seyek a 18. század elejéig voltak itt birtokosok, ezután Tolnába távoztak.

 

http://www.lutheran.hu/z/honlapok/vasev/objects/zm_tort_2007.pdf

 

 

 

 

http://www.setortenet.tvn.hu/9oldal.html

 

A Sey nemzetség a horkák törzséből származtatja magát, mint Kálnak és Bulcsúnak ivadékai.[2] A család birtokai Bulcsú nemzetségének szálláshelyére estek. A törzs nagycsaládai a törzsfőt harcaiban, a kalandozások során, mint szabad harcos elemek (nemesi szabadságban élők) kísérték. A Sye, másképpen Sey nemzetség ősei Bulcsú leszármazói, a Lád vagy Vlád nemzetség tagjai lehettek. A Lád nemzetség másik ága Óvadi néven szintén Vas megyében terjedt el. (Lád - Ólád - Olad)

 

1346-ban az Ovadi nemesek osztozkodnak Sé határában, elkülönítették egymástól nemzetségi birtokaikat. Sé Ovad részeként szerepel. Valószínű, hogy Ovad eredetileg Sétől egészen Bögötig, a Gyöngyös mentén húzódott. Hasonló falualakulatot találunk Tömörd határában is. Itt a Répce mentén húzódik a falu hosszan Hegyfaluig. A kelet-nyugati elhúzódást védelmi jellegűnek, mélységben tagozott védővonalnak foghatjuk fel.[3]

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/dldf42/3/ef81/19379/19665/%400p1%40?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0

 

Helység: Owad/Buzazzygethe Ovad/Buzásszigete Vas m

 

 

 

http://nfo.arcanum.hu/muzeumi/opt/a080226.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28ovad%29&a=list

 

Népvándorlás- és középkor • Tóth Endre: A Sabaria/szombathelyi vár 9–13. századi történetéhez (361. oldal)

 

 

 

 

 

http://nfo.arcanum.hu/muzeumi/opt/a080226.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28ovad%29&a=list

 

Népvándorlás- és középkor • Tóth Endre: A Sabaria/szombathelyi vár 9–13. századi történetéhez (361. oldal)

 

 

 

 

http://nfo.arcanum.hu/mltk/opt/a081114.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28ovadi%29&s=SORT&m=0&a=rec

 

ADATTÁR • Kiss Gábor - Tóth Endre: Zalák Árpádkori vára (82. oldal)

 

 

ADATTÁR • Kiss Gábor - Tóth Endre: Zalák Árpádkori vára (86. oldal)

 

 

 

 

 

Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei 1601-1620 (47. oldal)

 

 

 

 

ADATTÁR • Kiss Gábor - Tóth Endre: Zalák Árpádkori vára (83. oldal)

 

 

 

 

Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212-1526 (111. oldal)

 

 

 

 

http://www.taplanszentkereszt.hu/

 

A legkorábbi írásos emlékek a mai község területén egykor létezett falvakra utalnak. Egy 1237-ben kiadott oklevél "Tymá-t" említi, akinek nevét - a feltehetően Táplánfa mellett fekvő, a XVIII. század végén még ismert település - Timafa viselte. Egy 1256-ban kelt oklevélben pedig Ovad falu szerepel, amelyet későbbi forrásokban "Buzazygethe" és Ovadszentlőrinc néven is emlegetnek.